Help > Berekening > Optimalisatie > Een nieuwe optimalisatie definiëren

Een nieuwe optimalisatie definiëren

Procedure voor het definiëren en lopen van een nieuwe optimalisatie
  1. Start de Optimalisatie manager.

  2. Klik op de knop [Nieuw] om het Algehele optimalisatie dialoogscherm te openen.

  3. Definieer de optimalisatie parameters en criteria.

  4. Klik op de knop [Optimalisatie] om de berekening te laten lopen en zijn resultaten te bekijken.

  5. Klik wanneer nodig op de knop [Berekening] om het model opnieuw te berekenen om de resultaten van de optimalisatie opnieuw te bekijken.

  6. Afhankelijk van wat u precies nodig heeft en wilt, kunt u de stappen 3 tot 5 zo vaak herhalen als nodig.

 

Opm: Houdt er rekening mee dat een mechanische herhaling van Optimalisatie en Berekening na elkaar kan leiden tot een "oneindige" cyclus. De optimalisatie kan doorsnede "A" als optimaal aanwijzen. Wanneer u de berekening uitvoert worden de interne krachten herverdeeld om de optimalisatie resultaten te reflecteren. Wanneer u de optimalisatie nu laat lopen, kan het doorsnede "B" als optimaal vinden. En een andere herberekening herverdeeld weer de interne krachten. En het kan gebeuren dat de hierop volgende optimalisatie weer de doorsnede "A" als optimaal vindt. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

 

Optimalisatie parameters en criteria

Items

Het item definieert het type van de optimalisatie en het doorsnede type dat zou moeten worden geoptimaliseerd. Het type optimalisatie (bijv. standaard en brandwerendheid code controle) moet alleen worden gedefinieerd voor het eerste item. Alle andere items in een optimalisatie definiëring zijn van hetzelfde type. Een optimalisatie item representeert een doorsnede type of een geboute diagonaal.

[Voeg item toe]

Voegt een nieuw optimalisatie item aan de lijst toe.

[Verwijder item]

Verwijdert het bestaande optimalisatie item van de lijst.

 

Eigenschap

Naam

Definieert de naam van de optimalisatie (criteria).

Belastingtype

De optimalisatie kan worden uitgevoerd voor belastinggevallen, belastinggeval combinaties, resultaat klassen, enz.

Belastinggevallen

Specificeert het bepaalde belastinggeval, combinatie, enz. waarvoor het geselecteerde doorsnede type zal worden geoptimaliseerd.

Optimalisatie type

(informatief) Vertelt het type van de optimalisatie.

Getelde items

(informatief) Toont het aantal gedefinieerde optimalisatie items.

 

Parameters

Doorsnede optimalisatie

Doorsnede

Definieert het doorsnede type dat moet worden geoptimaliseerd.

Parameter

Selecteert de afmeting (bijv. doorsnede diepte, breedte, enz.) die zal worden geoptimaliseerd.

Lengte

(informatief) Toont de huidige grootte van de geselecteerde afmeting.

Minimum

Definieert de minimale toepasbare grootte voor de geoptimaliseerde parameter.

Maximum

Definieert de maximale toepasbare grootte voor de geoptimaliseerde parameter.

Stap

Definieert de stap voor de optimalisatie.

Maximale controle

Definieert de maximaal geaccepteerde waarde voor eenheid controle van de geoptimaliseerde doorsnede.

Geoptimaliseerde controle

(informatief) Toont de eenheid controle voor de geoptimaliseerde verbinding.

 

Geboute diagonaal optimalisatie

Geboute diagonaal

Specificeert de geboute diagonaal die moet worden geoptimaliseerd.

Bout

Specificeert de gebruikte bout.

Geoptimaliseerde controle

(informatief) Toont de eenheid controle voor de geoptimaliseerde verbinding.

 

Afbeelding

De afbeelding toont de vorm van de geoptimaliseerde doorsnede of het symbool voor de geboute diagonaal verbinding.

 

Controle knoppen

Optimalisatie

Voert de optimalisatie voor de gedefinieerde optimalisatie items uit.

Berekening

Voert de berekening voor het geoptimaliseerde model uit.

 

 
Additionele middelen:  
SCIA webSCIA YouTube channel 
User Contest boekenSCIA Resource CentreSupport & downloads
Contacteer ons ...